Tính năng Chat

Tương tác với khách hàng hiệu quả ở nhiều điểm chạm trên môi trường Digital thông qua Website, Fanpage, Zalo

chat

Thiết lập luồng chat

Thiết lập luồng tiếp nhận và xử lý chat để gia tăng hiệu suất hoạt động

Tạo kịch bản

Thiết lập kịch bản chào tự động khi khách hàng bắt đầu chat hoặc tích hợp chatbot để tương tác với khách hàng tự động

Tiếp nhận theo thứ tự

Tạo danh sách hàng chờ để xử lý lần lượt các phiên chat

Phân phối chat

Tự động phân phối phiên chat đến agent theo kỹ năng, hoặc trạng thái đang rãnh

livechat

Chat tự động

Ngoài việc thực hiện cuộc gọi thủ công theo cách nhập số, Telehub còn hỗ trợ gọi ra tự động (Auto call) với nhiều phương thức thông minh khác nhau như Predictive dialer, Preview dialer, IVR call. Việc cần làm là tải lên tệp khách hàng cần gọi → chọn chế độ gọi → cài đặt thời gian gọi. Mọi thứ sẽ được thực hiện tự động và dễ dàng quản lý theo thời gian thực.

goitudong

Ticket

Tạo ticket từ phiên chat, phân loại và chuyển ticket đến nhân sự/phòng ban chuyên trách để xử lý. Ngoài ra, bạn có thể assign nhân sự vào ticket, cập nhật trạng thái, chấm điểm SLA và theo dõi hành trình ticket theo bảng Kanban.

ticket

Lưu lịch sử chat và chấm điểm

Lưu lại lịch sử chat để xem lại và chấm điểm theo kịch bản có sẵn, từ đó đánh giá SLA, chất lượng tổng đài viên và lên kế hoạch cải thiện.

lichsuchat

Quản lý kênh chat

Quản lý trạng thái agent, lưu lượng chat và trạng thái ticket ở các kênh theo thời gian thực

baocaochat

Bạn đã sẵn sàng sử dụng Telehub?

Để gia tăng trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh