BẢNG GIÁ CÁC GÓI TỔNG ĐÀI TELEHUB

Basic

Giá liên hệ

Mua ngay
 • Gói trọn những nhu cầu cơ bản mà bạn cần để triển khai tổng đài Inbound, Outbound (Gồm có kênh thoại, Live chat, Email, SMS)
 • Đi kèm các tính năng tự động như IVR, Skill-based routing, Queue

Advanced Phổ biến

Giá liên hệ

Mua ngay
 • Tạo nhiều điểm chạm hơn với tổng đài đa kênh , giúp tương tác khách hàng thông qua kênh thoại, Web chat, Social media, OTT, SMS, Email
 • Tính năng hỗ trợ Sale và Marketing

Xem đầy đủ tính năng và so sánh các gói →

Premium

Giá liên hệ

Mua ngay
 • Tổng đài tương tác đa kênh tích hợp cao cấp, với tính năng theo dõi hành trình trải nghiệm và phân tích insight khách hàng
 • Tính năng Sale & Marketing Automation
 • Tùy biến các trường thông tin theo nghiệp vụ và form báo cáo

Xem đầy đủ tính năng và so sánh các gói →

KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

1. Mua càng lâu, dùng càng dài

 • Tặng thêm 01 tháng sử dụng khi mua 6 tháng
 • Tặng thêm 03 tháng sử dụng khi mua 12 tháng (Áp dụng HĐ từ 3 license trở lên)
contactvoitelehub2

2. Mua nhiều, ưu đãi khủng

 • Khi mua 10 licenses bất kỳ: Tặng 1 license Premium
 • Khi mua 20 licenses bất kỳ: Tặng 1 license Premium + Gói dịch vụ Mystery shopping HOẶC tặng gói eLearning “Kỹ năng CSKH”
 • Khi mua trên 30 licenses bất kỳ: Tặng 1 license Premium + Gói dịch vụ Mystery shopping + Tặng gói eLearning “Kỹ năng CSKH”
contactvoitelehub1

3. Cước thoại “giá hời”

 • Khi mua 10 licenses bất kỳ: Được mua cước thoại ưu đãi nhất thị trường (không phân biệt mạng) (Kèm thêm khuyến mãi 2)
 • Khi mua trên 20 licenses bất kỳ: Được mua cước thoại ưu đãi nhất thị trường (không phân biệt mạng) (Kèm thêm khuyến mãi 2)
contactvoitelehub

Bảng so sánh tính năng

Basic

Advanced

Premium

1. Tính năng gọi thoạiㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️
1.1 Nhận cuộc gọi inbound
Thiết lập trạng thái sẵn sàng/không sẵn sàng nhận cuộc gọi ✔️ ✔️ ✔️
Nghe cuộc gọi, bật/tắt âm, kết thúc cuộc gọi ✔️ ✔️ ✔️
Tìm kiếm/Lọc/Xem thứ tự lịch sử tương tác ✔️ ✔️ ✔️
Xem thông tin ghi chú, file ghi âm một phiên gọi ✔️ ✔️ ✔️
Gọi từ màn hình chi tiết liên hệ, chi tiết ticket, chi tiết cuộc gọi, chi tiết thẻ gọi outbound chiến dịch hoặc nhập số để gọi nếu sđt từ nguồn bên ngoài ✔️ ✔️ ✔️
Nhập ghi chú cuộc gọi, thu nhỏ giao diện, thao tác tất cả các màn hình khi đang trong cuộc gọi ✔️ ✔️ ✔️
Transfer cuộc gọi giữa các phòng ban ✔️ ✔️
Chuyển cuộc gọi đến đánh giá IVR chấm điểm chất lượng dịch vụ ✔️ ✔️
Check trùng sđt và thêm liên hệ mới nếu sđt chưa có trong hệ thống ✔️ ✔️
Xem thông tin liên hệ cũ, lịch sử tương tác của liên hệ qua đa kênh ✔️ ✔️
Nhập ghi chú cuộc gọi, chọn phân loại tương tác để show kịch bản chăm sóc tương ứng ✔️ ✔️
Tạo mới ticket, xem ticket liên quan một phiên gọi, gán nhiều phiên gọi vào một ticket ✔️ ✔️
Check trùng sđt và thêm liên hệ mới nếu sđt chưa có trong hệ thống ✔️ ✔️
Gọi nội bộ ✔️ ✔️
Softphone nhập sđt gọi outbound trong trường hợp lấy sđt từ hệ thống khác sang ✔️
Tích hợp định vị chi nhánh ✔️
1.2 Gọi Outbound
Gọi từ màn hình chi tiết Liên hệ, chi tiết Ticket, chi tiết cuộc gọi, chi tiết thẻ gọi outbound chiến dịch hoặc nhập số tại Dock call nếu sđt từ nguồn bên ngoài ✔️ ✔️ ✔️
Nhập ghi chú cuộc gọi, thu nhỏ giao diện, thao tác tất cả các màn hình khi đang trong cuộc gọi ✔️ ✔️ ✔️
Tự động check kết quả cuộc gọi là Kết nối không thành công hoặc cho phép Agent chọn kết quả Kết nối thành công/Hẹn gọi lại/Nhầm số khi KH nghe máy ✔️ ✔️ ✔️
Check trùng sđt và thêm liên hệ mới nếu sđt chưa có trong hệ thống ✔️ ✔️
Gọi nội bộ ✔️ ✔️
2. Emailㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️
Tích hợp Email cá nhân hoặc Email doanh nghiệp ✔️ ✔️ ✔️
Định tuyến tự động Email tới nhân viên xử lý ✔️ ✔️ ✔️
Gửi Email thủ công tới khách hàng ✔️ ✔️ ✔️
Email automation theo lịch trình và kịch bản ✔️ ✔️ ✔️
Cá nhân hóa nội dung Email ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo tổng hợp Email (số lượng, tình trạng email, mở, spam,..) ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo chi tiết hiệu suất theo nhóm, chuyên viên ✔️ ✔️ ✔️
3. SMS ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️
Tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) ✔️ ✔️ ✔️
Tích hợp đầu số ngắn SMS (Short Code SMS) ✔️ ✔️ ✔️
Định tuyến tự động SMS tới nhân viên xử lý ✔️ ✔️ ✔️
Hỗ trợ cá nhân hóa nội dung SMS, gửi theo chế độ thủ công ✔️ ✔️ ✔️
SMS Automation theo kịch bản, lên lịch ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo tổng hợp SMS (Tình trạng, số lượng sms gửi ra theo thời gian) ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo hiệu suất theo nhóm, chuyên viên ✔️ ✔️ ✔️
4. Live chat ㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️
Tiếp nhận nhiều cuộc chat đồng thời ✔️ ✔️ ✔️
Định tuyến tự động chat tới nhân viên: Luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất ✔️ ✔️ ✔️
Nhân viên đánh giá phiên chat ✔️ ✔️ ✔️
Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat ✔️ ✔️ ✔️
Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat ✔️ ✔️ ✔️
Chuyển chat giữa các agents, phòng ban ✔️ ✔️ ✔️
Mẫu trả lời nhanh ✔️ ✔️ ✔️
Gửi file đính kèm ✔️ ✔️ ✔️
Tạm dừng/ Kết thúc phiên chat ✔️ ✔️
Danh sách phiên chat trong hàng chờ/đã nhận ✔️ ✔️
Tạo mới hoặc gán liên hệ trong phiên chat ✔️ ✔️
Liên hệ cũ: Xem/tìm kiếm/lọc/ sắp xếp chi tiết item trong lịch sử tương tác ✔️ ✔️
Lọc, tìm kiếm phiên chat theo kênh, tên liên hệ ✔️ ✔️
Tích hợp chatbot ✔️ ✔️ ✔️
Xem chi tiết nội dung phiên chat ✔️
Chat nội bộ, chat nhóm ✔️
5. Social media (Facebook + Zalo OA)ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️

 

 

Tích hợp quản lý fanpage ✔️
Tích hợp Zalo OA ✔️ ✔️
Tiếp nhận nhiều cuộc chat đồng thời ✔️ ✔️
Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất ✔️ ✔️
Nhân viên đánh giá phiên chat ✔️ ✔️
Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat ✔️ ✔️
Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat ✔️ ✔️
Chuyển chat giữa các agents, phòng ban ✔️ ✔️
Mẫu trả lời nhanh ✔️ ✔️
Gửi file đính kèm ✔️ ✔️
Tạm dừng/ Kết thúc phiên chat ✔️ ✔️
Danh sách phiên chat trong Hàng chờ/Đã nhận ✔️ ✔️
Tạo mới hoặc gán liên hệ trong phiên chat Đã nhận ✔️ ✔️
Liên hệ cũ: Xem/tìm kiếm/lọc/ sắp xếp chi tiết item trong lịch sử tương tác ✔️ ✔️
Lọc, tìm kiếm phiên chat theo kênh, tên liên hệ ✔️ ✔️
Tích hợp chatbot ✔️ ✔️
Xem chi tiết nội dung phiên chat ✔️
Chat nội bộ, chat nhóm ✔️
Quản lý comments (gửi sticker, like, ẩn comments) ✔️
Bộ lọc hội thoại/comments (đọc/chưa đọc, đã phản hồi…) ✔️
Chế độ gộp nhiều pages ✔️
Hệ thống báo cáo/thống kê, biểu đồ tương tác ✔️
6. Gọi videoㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️

 

 

Nhận cuộc gọi video khách hàng từ website, mobile app ✔️
Gọi video cho khách hàng ✔️
Ghi lại cuộc gọi (âm thanh, hình ảnh) ✔️
Phân bổ cuộc gọi đến nhân viên ✔️
Tạo ticket từ cuộc gọi ✔️
7. Hành trình khách hàngㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️

 

 

Ghi lại hành trình tương tác của khách hàng qua các kênh: Thoại, Chat, Facebook, zalo ✔️
Lọc hành trình tương tác theo từng kênh tương tác hoặc theo thời gian ✔️
9. Tính năng tổng đài tự độngㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️ㅤㅤㅤㅤ ㅤ ✔️ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ✔️

 

 

IVR (Phần mềm tương tác thoại tự động bằng file ghi âm) ✔️ ✔️ ✔️
ACD (Phân phối cuộc gọi tự động) ✔️ ✔️ ✔️
Skill-based routing (Định tuyến cuộc gọi theo kỹ năng nhân viên) ✔️ ✔️ ✔️
Queue (Tạo hàng đợi khách hàng và xử lý lần lượt theo thứ tự) ✔️ ✔️ ✔️
Pop-up thông tin khách hàng trước khi bắt máy hoặc gọi ra ✔️ ✔️ ✔️
Click to call (Click và gọi, không cần quay số) ✔️ ✔️ ✔️
Preview dialer (Khi nhận cuộc gọi từ khách hàng, nhân viên có 1 khoảng thời gian để xem trước thông tin khách hàng) ✔️ ✔️ ✔️
Predictive dialer (Trình quay số tiên đoán giúp gọi tự động và lọc các số bận, không trả lời, chặn kết nối.) ✔️ ✔️ ✔️
Auto call (Trình quay số tự động để gọi ra liên tục theo danh sách) ✔️
10. Ticketㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️ㅤㅤㅤㅤ ㅤ ✔️ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️

 

 

Tự động mở phiếu ghi khi nhân viên tiếp nhận cuộc gọi/gọi ra cho khách hàng ✔️ ✔️ ✔️
Tự động chuyển cuộc gọi nhỡ thành phiếu ghi ✔️ ✔️ ✔️
Tạo phiếu ghi qua API ✔️ ✔️ ✔️
Tự động điền SLA cho từng loại ticket, thông báo SLA cho người xử lý/người theo dõi ✔️ ✔️ ✔️
Tìm kiếm/lọc theo tiêu chí ✔️ ✔️ ✔️
Xuất dữ liệu, tùy chỉnh bảng để ẩn hiện/sắp xếp các trường thông tin ✔️ ✔️ ✔️
Phân công ticket cho nhân viên ✔️ ✔️ ✔️
Danh sách Kanban view
Kéo thả ticket để thay đổi trạng thái ✔️
Hiển thị/thu gọn danh sách ticket của từng trạng thái ✔️
Bộ lọc nhanh theo: Mã ticket, tiêu đề, loại ticket, mức độ ưu tiên, nhóm và người xử lý ✔️
Giao diện quản lý ticket ✔️ ✔️ ✔️
Thêm, sửa thông tin chung: Tên, nội dung, loại, SLA, người xử lý, tài liệu đính kèm, lịch sử tương tác ✔️ ✔️ ✔️
Thêm ghi chú, sửa tài liệu đính kèm ✔️ ✔️ ✔️
Gửi email thông báo cho người xử lý/người theo dõi ✔️ ✔️ ✔️
Tính năng mở rộng: Tạo bản sao, sửa, gán ✔️ ✔️
Gửi email thông báo cảnh báo SLA, lịch sử cập nhật ✔️ ✔️
Đánh giá xử lý ticket, chuyển giữa các phòng ban ✔️
Phân công ticket theo lịch làm việc của nhân viên ✔️
Tùy biến giao diện, Thêm/Thay đổi động trường thông tin tùy biến theo nghiệp vụ ✔️
11. Sale và Marketing Automationㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ✔️ㅤㅤㅤㅤ ㅤ ✔️ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ✔️

 

 

Tạo, thiết lập cấu hình chiến dịch Click to call, Autocall, Predictive, Autocall IVR ✔️
Gửi Email, SMS theo lịch và kịch bản ✔️ ✔️
Hiển thị thông tin khách hàng khi đàm thoại ✔️ ✔️
Chuyển lead cho nhân sự, phòng ban phụ trách ✔️
Tự động chuyển trạng thái Lead ✔️
Thêm tệp KH từ CRM/Excel/API ✔️ ✔️
Quản lý kịch bản thông điệp marketing ✔️ ✔️
Quản lý và phân loại tệp khách hàng ✔️ ✔️
Xem cập nhật chiến dịch và thay đổi trạng thái ✔️ ✔️
Sửa, xóa, tạo bản sao chiến dịch ✔️ ✔️
Báo cáo thống kê hiệu suất chiến dịch ✔️ ✔️
12. Giám sát theo thời gian thực ㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ✔️ㅤㅤㅤㅤ ㅤ ✔️ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ✔️

 

 

Giám sát cuộc gọi, nghe lén cuộc gọi ✔️ ✔️ ✔️
Giám sát chat ✔️ ✔️ ✔️
Giám sát trạng thái và hiệu suất nhân viên ✔️ ✔️ ✔️
Giám sát hàng đợi cuộc gọi và chat ✔️ ✔️ ✔️
Giám sát hiệu suất tổng thể ✔️ ✔️ ✔️
13. Báo cáo ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ✔️ㅤㅤㅤㅤ ㅤ ✔️ ㅤㅤ ㅤ ㅤ ㅤ ✔️
Tổng hợp các chỉ số quan trọng về call, chấm điểm, khảo sát CD cho CSKH ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo hiệu suất tổng đài theo thời gian ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo trạng thái và hiệu suất nhân viên ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo mật độ cuộc gọi và chat theo thời gian ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo chấm điểm ticket, cuộc gọi ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo Service level ✔️ ✔️
Tùy biến báo cáo theo form theo yêu cầu ✔️
1. Tính năng gọi thoại
1.1 Nhận cuộc gọi inbound
Thiết lập trạng thái sẵn sàng/không sẵn sàng nhận cuộc gọi ✔️ ✔️ ✔️
Nghe cuộc gọi, bật/tắt âm, kết thúc cuộc gọi ✔️ ✔️ ✔️
Tìm kiếm/Lọc/Xem thứ tự lịch sử tương tác ✔️ ✔️ ✔️
Xem thông tin ghi chú, file ghi âm một phiên gọi ✔️ ✔️ ✔️
Gọi từ màn hình chi tiết liên hệ, chi tiết ticket, chi tiết cuộc gọi, chi tiết thẻ gọi outbound chiến dịch hoặc nhập số để gọi nếu sđt từ nguồn bên ngoài ✔️ ✔️ ✔️
Nhập ghi chú cuộc gọi, thu nhỏ giao diện, thao tác tất cả các màn hình khi đang trong cuộc gọi ✔️ ✔️ ✔️
Transfer cuộc gọi giữa các phòng ban ✔️ ✔️
Chuyển cuộc gọi đến đánh giá IVR chấm điểm chất lượng dịch vụ ✔️ ✔️
Check trùng sđt và thêm liên hệ mới nếu sđt chưa có trong hệ thống ✔️ ✔️
Xem thông tin liên hệ cũ, lịch sử tương tác của liên hệ qua đa kênh ✔️ ✔️
Nhập ghi chú cuộc gọi, chọn phân loại tương tác để show kịch bản chăm sóc tương ứng ✔️ ✔️
Tạo mới ticket, xem ticket liên quan một phiên gọi, gán nhiều phiên gọi vào một ticket ✔️ ✔️
Check trùng sđt và thêm liên hệ mới nếu sđt chưa có trong hệ thống ✔️ ✔️
Gọi nội bộ ✔️ ✔️
Softphone nhập sđt gọi outbound trong trường hợp lấy sđt từ hệ thống khác sang ✔️
Tích hợp định vị chi nhánh ✔️
1.2 Gọi Outbound
Gọi từ màn hình chi tiết Liên hệ, chi tiết Ticket, chi tiết cuộc gọi, chi tiết thẻ gọi outbound chiến dịch hoặc nhập số tại Dock call nếu sđt từ nguồn bên ngoài ✔️ ✔️ ✔️
Nhập ghi chú cuộc gọi, thu nhỏ giao diện, thao tác tất cả các màn hình khi đang trong cuộc gọi ✔️ ✔️ ✔️
Tự động check kết quả cuộc gọi là Kết nối không thành công hoặc cho phép Agent chọn kết quả Kết nối thành công/Hẹn gọi lại/Nhầm số khi KH nghe máy ✔️ ✔️ ✔️
Check trùng sđt và thêm liên hệ mới nếu sđt chưa có trong hệ thống ✔️ ✔️
Gọi nội bộ ✔️ ✔️
2. Email
Tích hợp Email cá nhân hoặc Email doanh nghiệp ✔️ ✔️ ✔️
Định tuyến tự động Email tới nhân viên xử lý ✔️ ✔️ ✔️
Gửi Email thủ công tới khách hàng ✔️ ✔️ ✔️
Email automation theo lịch trình và kịch bản ✔️ ✔️ ✔️
Cá nhân hóa nội dung Email ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo tổng hợp Email (số lượng, tình trạng email, mở, spam,..) ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo chi tiết hiệu suất theo nhóm, chuyên viên ✔️ ✔️ ✔️
3. SMS

 

 

Tin nhắn thương hiệu (SMS Brand Name) ✔️ ✔️ ✔️
Tích hợp đầu số ngắn SMS (Short Code SMS) ✔️ ✔️ ✔️
Định tuyến tự động SMS tới nhân viên xử lý ✔️ ✔️ ✔️
Hỗ trợ cá nhân hóa nội dung SMS, gửi theo chế độ thủ công ✔️ ✔️ ✔️
SMS Automation theo kịch bản, lên lịch ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo tổng hợp SMS (Tình trạng, số lượng sms gửi ra theo thời gian) ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo hiệu suất theo nhóm, chuyên viên ✔️ ✔️ ✔️
4. Live chat
Tiếp nhận nhiều cuộc chat đồng thời ✔️ ✔️ ✔️
Định tuyến tự động chat tới nhân viên: Luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất ✔️ ✔️ ✔️
Nhân viên đánh giá phiên chat ✔️ ✔️ ✔️
Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat ✔️ ✔️ ✔️
Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat ✔️ ✔️ ✔️
Chuyển chat giữa các agents, phòng ban ✔️ ✔️ ✔️
Mẫu trả lời nhanh ✔️ ✔️ ✔️
Gửi file đính kèm ✔️ ✔️ ✔️
Tạm dừng/ Kết thúc phiên chat ✔️ ✔️ ✔️
Danh sách phiên chat trong hàng chờ/đã nhận ✔️ ✔️
Tạo mới hoặc gán liên hệ trong phiên chat ✔️ ✔️
Liên hệ cũ: Xem/tìm kiếm/lọc/ sắp xếp chi tiết item trong lịch sử tương tác ✔️ ✔️
Lọc, tìm kiếm phiên chat theo kênh, tên liên hệ ✔️ ✔️
Tích hợp chatbot ✔️ ✔️ ✔️
Xem chi tiết nội dung phiên chat ✔️
Chat nội bộ, chat nhóm ✔️
5. Social media (Facebook + Zalo OA)

 

 

Tích hợp quản lý fanpage ✔️
Tích hợp Zalo OA ✔️ ✔️
Tiếp nhận nhiều cuộc chat đồng thời ✔️ ✔️
Định tuyến tự động chat tới nhân viên: luật xoay vòng, skill based, gặp gần nhất ✔️ ✔️
Nhân viên đánh giá phiên chat ✔️ ✔️
Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng giải đáp chat ✔️ ✔️
Form hỏi thông tin khách hàng trước khi bắt đầu chat ✔️ ✔️
Chuyển chat giữa các agents, phòng ban ✔️ ✔️
Mẫu trả lời nhanh ✔️ ✔️
Gửi file đính kèm ✔️ ✔️
Tạm dừng/ Kết thúc phiên chat ✔️ ✔️
Danh sách phiên chat trong Hàng chờ/Đã nhận ✔️ ✔️
Tạo mới hoặc gán liên hệ trong phiên chat Đã nhận ✔️ ✔️
Liên hệ cũ: Xem/tìm kiếm/lọc/ sắp xếp chi tiết item trong lịch sử tương tác ✔️ ✔️
Lọc, tìm kiếm phiên chat theo kênh, tên liên hệ ✔️ ✔️
Tích hợp chatbot ✔️ ✔️
Xem chi tiết nội dung phiên chat ✔️
Chat nội bộ, chat nhóm ✔️
Quản lý comments (gửi sticker, like, ẩn comments) ✔️
Bộ lọc hội thoại/comments (đọc/chưa đọc, đã phản hồi…) ✔️
Chế độ gộp nhiều pages ✔️
Hệ thống báo cáo/thống kê, biểu đồ tương tác ✔️
6. Gọi video

 

 

Nhận cuộc gọi video khách hàng từ website, mobile app ✔️
Gọi video cho khách hàng ✔️
Ghi lại cuộc gọi (âm thanh, hình ảnh) ✔️
Phân bổ cuộc gọi đến nhân viên ✔️
Tạo ticket từ cuộc gọi ✔️
7. Hành trình khách hàng

 

 

Ghi lại hành trình tương tác của khách hàng qua các kênh: Thoại, Chat, Facebook, zalo ✔️
Lọc hành trình tương tác theo từng kênh tương tác hoặc theo thời gian ✔️
8. Mobile App

 

 

Sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động ✔️
9. Tính năng tổng đài tự động

 

 

IVR (Phần mềm tương tác thoại tự động bằng file ghi âm) ✔️ ✔️ ✔️
ACD (Phân phối cuộc gọi tự động) ✔️ ✔️ ✔️
Skill-based routing (Định tuyến cuộc gọi theo kỹ năng nhân viên) ✔️ ✔️ ✔️
Queue (Tạo hàng đợi khách hàng và xử lý lần lượt theo thứ tự) ✔️ ✔️ ✔️
Pop-up thông tin khách hàng trước khi bắt máy hoặc gọi ra ✔️ ✔️ ✔️
Click to call (Click và gọi, không cần quay số) ✔️ ✔️ ✔️
Preview dialer (Khi nhận cuộc gọi từ khách hàng, nhân viên có 1 khoảng thời gian để xem trước thông tin khách hàng) ✔️ ✔️ ✔️
Predictive dialer (Trình quay số tiên đoán giúp gọi tự động và lọc các số bận, không trả lời, chặn kết nối.) ✔️ ✔️ ✔️
Auto call (Trình quay số tự động để gọi ra liên tục theo danh sách) ✔️
10. Ticket

 

 

Tự động mở phiếu ghi khi nhân viên tiếp nhận cuộc gọi/gọi ra cho khách hàng ✔️ ✔️ ✔️
Tự động chuyển cuộc gọi nhỡ thành phiếu ghi ✔️ ✔️ ✔️
Tạo phiếu ghi qua API ✔️ ✔️ ✔️
Tự động điền SLA cho từng loại ticket, thông báo SLA cho người xử lý/người theo dõi ✔️ ✔️ ✔️
Tìm kiếm/lọc theo tiêu chí ✔️ ✔️ ✔️
Xuất dữ liệu, tùy chỉnh bảng để ẩn hiện/sắp xếp các trường thông tin ✔️ ✔️ ✔️
Phân công ticket cho nhân viên ✔️ ✔️ ✔️
Danh sách Kanban view
Kéo thả ticket để thay đổi trạng thái ✔️
Hiển thị/thu gọn danh sách ticket của từng trạng thái ✔️
Bộ lọc nhanh theo: Mã ticket, tiêu đề, loại ticket, mức độ ưu tiên, nhóm và người xử lý ✔️
Giao diện quản lý ticket ✔️ ✔️ ✔️
Thêm, sửa thông tin chung: Tên, nội dung, loại, SLA, người xử lý, tài liệu đính kèm, lịch sử tương tác ✔️ ✔️ ✔️
Thêm ghi chú, sửa tài liệu đính kèm ✔️ ✔️ ✔️
Gửi email thông báo cho người xử lý/người theo dõi ✔️ ✔️ ✔️
Tính năng mở rộng: Tạo bản sao, sửa, gán ✔️ ✔️
Gửi email thông báo cảnh báo SLA, lịch sử cập nhật ✔️ ✔️
Đánh giá xử lý ticket, chuyển giữa các phòng ban ✔️
Phân công ticket theo lịch làm việc của nhân viên ✔️
Tùy biến giao diện, Thêm/Thay đổi động trường thông tin tùy biến theo nghiệp vụ ✔️
11. Sale và Marketing Automation

 

 

Tạo, thiết lập cấu hình chiến dịch Click to call, Autocall, Predictive, Autocall IVR ✔️
Gửi Email, SMS theo lịch và kịch bản ✔️ ✔️
Hiển thị thông tin khách hàng khi đàm thoại ✔️ ✔️
Chuyển lead cho nhân sự, phòng ban phụ trách ✔️
Tự động chuyển trạng thái Lead ✔️
Thêm tệp KH từ CRM/Excel/API ✔️ ✔️
Quản lý kịch bản thông điệp marketing ✔️ ✔️
Quản lý và phân loại tệp khách hàng ✔️ ✔️
Xem cập nhật chiến dịch và thay đổi trạng thái ✔️ ✔️
Sửa, xóa, tạo bản sao chiến dịch ✔️ ✔️
Báo cáo thống kê hiệu suất chiến dịch ✔️ ✔️
12. Giám sát theo thời gian thực

 

 

Giám sát cuộc gọi, nghe lén cuộc gọi ✔️ ✔️ ✔️
Giám sát chat ✔️ ✔️ ✔️
Giám sát trạng thái và hiệu suất nhân viên ✔️ ✔️ ✔️
Giám sát hàng đợi cuộc gọi và chat ✔️ ✔️ ✔️
Giám sát hiệu suất tổng thể ✔️ ✔️ ✔️
13. Báo cáo
Tổng hợp các chỉ số quan trọng về call, chấm điểm, khảo sát CD cho CSKH ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo hiệu suất tổng đài theo thời gian ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo trạng thái và hiệu suất nhân viên ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo mật độ cuộc gọi và chat theo thời gian ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo chấm điểm ticket, cuộc gọi ✔️ ✔️ ✔️
Báo cáo Service level ✔️ ✔️
Tùy biến báo cáo theo form theo yêu cầu ✔️

May đo giải pháp

Phần mềm tổng đài được xây dựng riêng theo nhu cầu doanh nghiệp

Liên hệ để nhận tư vấn và báo giá

 

 • Tương tác đa kênh: Call, Web, Social media, SMS, Email
 • Giải pháp API kết nối các kênh tảng khác
 • Tùy chỉnh theo quy trình kinh doanh
 • Xây dựng giải pháp bảo mật riêng
 • Tính năng CSKH, Sale, Marketing automation
 • Giám sát đa kênh
 • Dashboard báo cáo tùy chỉnh
LIÊN HỆ TƯ VẤN

Bạn đã sẵn sàng sử dụng Telehub?

Để gia tăng trải nghiệm khách hàng và nâng cao hiệu quả kinh doanh